پیشرفت … تکنولوژی …

فکر نکنم هیچ کس با پیشرفت و تکنولوژی موافق نباشه و از دست آوردهای آن ناراضی … ! اما برای به دست آوردن این گونه توسعه ها و پیشرفت باید هم از نظر فرهنگی و هم از نظر بستر سازی مناسب آن پیشرفت هایی را داشت که هر کدام چهارچوب های خاص خود را دارد و هیچ کدام بدون داشتن دیگری امکان پذیر نیست . متاسفانه در خیلی از موارد دست برداشتن از کاغذ و کاغذ بازی ها و رو آوردن به سیستم های جدید و رایانه ای نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری هم به مشکلات قبلی اضافه میکند و یا مشکل قبلی را حل اما مشکلی بزرگ تر را بوجود می آورد.
کشور ما هم به مانند دیگر کشورهای در حال توسعه از حدود ۱۰ سال پیش شروع به برداشتن گام هایی کرده که نکته بسیار خوب و مثبتی است اما متاسفانه به مانند دیگر کارها بسیار عجولانه و نسنجیده …. نه تنها از لحاظ فرهنگی آمادگی مردم را نداشته بلکه کاری هم آن چنان در این زمینه انجام نداده و علاوه بر آن بستر مناسب نیز در خیلی از موارد فراهم نساخته . میبینیم که با واریز شدن یارانه ها و یا در ایام نزدیکی به سال جدید و یا اول هر ماه که حقوق ها به حساب های الکترونیکی واریز میشود علاوه بر شلوغی عابر بانکها کلا تمامی موارد الکترونیکی مربوط به حساب ها نیز با مشکل روبرو شده و پرداخت های غیر نقدی و از طریق کارت ها دچار مشکل میشود . یا با شروع به ثبت نام کنکور سایت سازمان سنجش با مواجه شدن ترافیک بالای ثبت نامی دچار وقفه و کندی میشود و شاید ۲ سال باشد که کمی به رفع این مشکل پرداخته اند ….
متاسفانه هنوز خیلی از افراد جامعه آشنایی چندانی با سیستم های رایانه ای و الکترونیکی نداشته و شاید درصدی از افراد بالای ۵۰ سال هم از آن واهمه دارند و در کارکرد دچار مشکل . دیده ام هنوز کسانی را که با داشتن مدارک بالای تحصیلی فرق بین ایمیل و سایت را ندانسته و در دادن یا گرفتن چنین آدرس هایی دچار مشکل هستند.
نمیتوان همه مشکل را به گردن دولت و یا نظام راه انداز این گونه سیستم ها انداخت و اگر موشکافانه به اینگونه موارد که کم هم نیست دقت کنیم رد پایی از عدم داشتن فرهنگ استفاده را به همراه نادانی استفاده از آن میبینیم و چه بسا درصد بالایی از مردم ما که هنوز عقیده ای بر استفاده از این گونه خدمات نداشته و یا اگر استفاده هم میکنند نادرست و غیر اصولی …
در کشورهای پیشرفته به جرات میتوان گفت که تمامی کارها از طریق اینترنت صورت گرفته و مردم هم با وجود فرهنگ سازی که سالها قبل انجام شده به راحتی تمامی کارها را از داخل محل کار یا منزل انجام میدهند. در آن جا همه مردم دارای یک شماره چند رقمی هستند که با کد ملی ما زیاد تفاوتی نمیکند و به راحتی تمامی کارها را با ارایه آن انجام میدهند ولی درست است که ما هم دارای این چنین امکاناتی شده ایم اما آیا واقعا در استفاده از آن به خوبی و راحتی و همین طور سادگی و بدون مشکل هم چون مردم دیگر کشورها هستیم؟ آیا خود این کد ملی و شاید دقیق تر فرهنگ عدم استفاده و یا اسفاده از آن برای ما ایجاد شده است؟
این ها همه موارد کوچکی بود که همه ما در جامعه به آن برخورده ایم . بیایید تا باهم دست به دست هم دهیم و این فرهنگ را ایجاد کرده و در ایجاد آن کوشا باشیم . باید از خودمان شروع کنیم و به نزدیکانمان تسری داده و به محیط بزرگ تری برسیم … تا در آینده نه چندان دور همه ما کشوری پیشرفته را به مانند دیگر کشورها داشته باشیم و تا آن زمان هم بستر تکنولوژی فراهم شده باشد. به امید آن روز و داشتن فردایی بهتر