کارتن خالی

این جا ایران است ….
به یک واقعیت طنز مانند جالب برخورده ام که شاید هیچ کداممان فکر آن را هم نمیکردیم …
مواظب باشید … اگر تلفن همراه می خرید یا دوربین یا لنز …. هیچ گاه تصمیم به دور انداختن کارتن آن را به سر خود راه ندهید و اگر به هر دلیلی خواستید این کار را بکنید آن را تکه تکه کنید ….
می دانید چرا؟ در ایران اگر کسی این کارتن خالی را پیدا کند به راحتی میتواند به اولین ایستگاه پلیس مراجعه کند و درخواست پیگیری دزدی کالای مربوطه را بکند و با صدور دستور قضایی به سراغ شما بیاید و ادعای مالک بودن و دزدی شما را داشته باشد. به همین راحتی. در مورد تلفن همراه هم که قضیه جالب تر است چون با صدور دستور قضایی تلفن همراه رد گیری شده و افراد پلیس با دستبند به راحتی شما را دست گیر میکنند ….
این جا ایران است ….