پلاستیک

و بازهم پلاستیک و نقش مهم آن در بر هم زدن چرخه ریست محیطی ! بارها در مورد پلاستیک گفته ام – نوشته ام و بحث کرده ام و حتما دوست داران طبیعت و زمین به این مهم دست پیدا کرده اند … پلاستیک ماده ای که هنوز چرخه تبدیل آن را کسی ندیده و نمی داند … ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال یا شاید هم بیشتر …. حال به این نکته هم توجه کنید که علاوه بر آن که پلاستیک نقش مستقیمی در تخریب و آلودگی محیط زیست ما دارد حال چه در کویر چه در دریاها و اقیانوس ها و چه در جنگل ها و کوهستان ها که خواه ناخواه همین آلودگی به بشر و ما برمی گردد . باید توجه داشت که از لوازم پلاستیکی در اطراف خود و به خصوص در آداب غذا خوردن و آشامیدن پرهیز نماییم.
چیزی را که شاید خیلی ها نمی دانند آن است که گرمایی که از ریختن مواد غذایی گرم در ظروف پلاستیکی ایجاد میشود این گونه ظروف را که اغلب هم یک بار مصرف هستند به نوعی تجزیه کرده و موادی را وارد مواد غذایی ریخته شده در آن ها می کند و یا بطری های آب معدنی که اکثرا در محیط آزاد و در تابش نور مستقیم خورشید قرار دارند نیز به نوعی موادی را وارد این آب به ظاهر معدنی و تمیز میکنند که برای بدن مضر است.
بیایید از ظروف یکبار مصرفی که قابل تجزیه هستند و گیاهی بوده استفاده کنیم . بیایید در هنگام حمل و نقل مواد – کالا و هرچه که در این کیسه های پلاستیکی انجام میدهیم از پاکت های کاغذی یا پارچه ای استفاده کنیم …. ما هر کدام به نوبه خود میتوانیم از انتشار این گونه مواد مضر جلوگیری کنیم .