آزادی هنوز هم زنده است!

اولین مناظره انتخاباتی هم برگزار شد و این بار جای خوشحالی دارد که میبینیم نماد تهران و برج شهیاد یا آزادی نیز در این مناظره جا گرفته و برخلاف دوره قبل که به عنوان نماد کوه دماوند و قله آن عکسی از قله فوجی ژاپن را پشت سر کاندیداها قرار داده بودند این بار نماد تهران جایی در این مناظره و این استدیو داشت. برجی که حال و روز خوبی را ندارد و با چکه کردن های مداوم در باران و خراب شدن سنگ های بیرون و داخل آن رو به پوسیدگی و از میان رفتن است هنوز هم با قوت ایستاده و میبینیم که عوامل صحنه آرا نیز به خوبی آن را در این استودیو قرار داده اند و در استودیو حداقل حالش خوب است و رنگ و لعاب خوبی را به خود گرفته ! کاش کمی مهلت بدهند و این آقایان نظری هم به زیر پای خود کرده و فکری برای از بین نرفتن این نماد زیبای تهران بکنند.

کرسی ریاست جمهوری

فصل و هوا و احوالات مردم همه حاکی از رسیدن و نزدیکی به دوران انتخابات و تعیین رییس حمهور منتخب است ! رای دادن و ندادن خود بحث های مفصل را می طلبد و من هم اصلا نه سیاسی هستم و نه به دنیای سیاست آشنایی دارم ! فقط این گونه به نظرم میرسد که میتوان با هر ایده و ایدئولوژی در آن شرکت کرد و شرکت نکردن در آن بی تفاوتی است که متاسفانه این روزها گریبان گیر اکثریت مردم عادی شده ! نمیدانم چه کسانی به صحنه وارد میشوند و چه ایده ای دارند ! فقط به نظر من باید بی تفاوت نبود و در انتخابات شرکت داشت …. و از هرگونه حاشیه و تلاطم پرهیز کرد … بگذارید تا آرامش داشته باشیم و در فضایی سالم در این انتخاب مهم شرکت کنیم …. بیایید کمی منطقی باشیم و با منطق به حواشی دروغ دامن نزنیم !