فضا و محلی جدید

سر فصلی جدید را با نام او شروع می کنم . مدت ها بود که پس از ف ی ل ت ر شدن سایت ورد پرس و عدم نمایش مطالبی که تحت همین عنوان گاه نوشت بعضی اوقات و از همه جا مینوشتم تصمیم گرفتم که این عمل را که ظاهرا بستگی به عوامل بسیاری برای نشر آن دارد ترک گویم و شاید به نوعی خود را خلاص …..
دو روز پیش با محبت دوستانم در پیکسل که مطابق معمول مرا شگفت زده میکنند این امکان برایم میسر شد تا در فضایی جدید و نامی جدید بازهم شروعی داشته باشم که جا دارد از این محبت اول از همه کمال استفاده و بعد تشکر ی داشته باشم و بدانند که دوستشان دارم و جز این و بالاتر از این دوست داشتن که برایم معنایی بزرگ دارد حرفی باقی نمیماند به جز شروع و شروعی دوباره ….

سلام جهان!

به وردپرس خوش آمدید.‌این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!